Jury

Marjo_Kovanen
MIĘDZYNARODOWE JURY EDUKATORÓW FILMOWYCH

Marjo Kovanen

Pracuje jako starsza specjalistka w Koulukino – Skolbio (Stowarzyszenie Kina Szkolnego), organizacji promującej edukację filmową w Finlandii. Jest również przewodniczącą Fińskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej i członkinią zarządu Fińskiego Towarzystwa Filmoznawstwa.