Jury

JURY ZESPOŁU EDUKATORÓW FILMOWYCH

Agnieszka Piotrowska-Prażuch

Absolwentka filmoznawstwa, zastępczyni kierownika kina studyjnego Amok w Gliwicach. Zainicjowała i realizuje wiele projektów z zakresu szeroko rozumianej edukacji filmowej i wydarzeń filmowych dla młodych widzów. Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice w Dziedzinie Kultury w kategorii upowszechnianie i ochrona kultury oraz Nagrodę Słoneczniki 2016 za najlepszą inicjatywę dla dzieci na Śląsku i Zagłębiu. Współtworzy kino Amok, które w 2013 r. otrzymało Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina w Polsce, a w 2017 r. w kategorii edukacja filmowa. Jurorka międzynarodowych festiwali filmów dla młodych widzów. Współzałożycielka Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF).