Ale Kino! Industry / Education Pro

O projekcie

POWRÓT DO KIN!

EUROPEJSKIE FESTIWALE FILMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POSTPANDEMICZNYM 2022 ROKU

Lata 2020 i 2021 ze względu na pandemię były dla festiwali filmowych niezwykle trudne. Wiele z nich zostało zmuszonych do przeniesienia się w całości lub w części do Internetu. Ale Kino! było takim festiwalem. Nasze dotychczasowe umiejętności i doświadczenia organizacyjne okazały się po części niewystarczające dla działania w sieci, wielu rzeczy musieliśmy uczyć się od podstaw.

W 2022 roku ryzyko Covid-19 zmalało na tyle, że w tym aspekcie wrócono w dużej mierze do normalności sprzed pandemii. Dla większości oznaczało to długo wyczekiwany powrót do kin. Ale czy wszystko odbyło się w nich po staremu? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć dyrektorzy 10 ważnych europejskich festiwali, którzy spotkają się w tym celu na specjalnej sesji zorganizowanej przez Ale Kino! Będziemy wymieniali się informacjami i dyskutowali między innymi o tym, jak doświadczenia czasu pandemii wpłynęły na organizację wydarzeń filmowych w 2022 roku. Czy publiczność wróciła w pełni do kin, a jeżeli nie, to jak ją do tego zachęcić? Jaka przyszłość czeka przedsięwzięcia o charakterze hybrydowym, których tak wiele przeprowadzono w okresie pandemii?

Warto przypomnieć, że w latach 2020 i 2021 Ale Kino! zorganizowało dwie sesje online, w takiej samej, podsumowującej dany rok formule. Były one odpowiednio zatytułowane „Tak, udało się! Jesień europejskich festiwali dla dzieci i młodzieży w pandemii” w 2020 roku oraz „Czy to było jak zwykle? Europejskie festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży w drugim roku pandemii” w 2021 roku.

Sesja „Powrót do kin! Europejskie festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży w postpandemicznym 2022 roku.” odbędzie się wyłącznie w języku angielskim, pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Filmów Dziecięcych ECFA, w Internecie, online, 1 grudnia 2022. Protokół z niej zostanie opublikowany na stronie www.alekino.com. Sesja ma charakter zamknięty.

Ale Kino! Industry / Education Pro – październik 2022

Ale Kino! Industry / Education Pro to wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Ale Kino!, na którym po raz kolejny spotykają się filmowi profesjonaliści oraz pedagodzy zainteresowani kinem, postrzeganym jako ważne narzędzie edukacji i wychowania.

Po wielu latach kryzysu na rodzime ekrany wreszcie trafiają nowe polskie filmy cieszące się rosnącym powodzeniem. Jednak nadal jest ich stanowczo za mało. Obok niezbędnego subwencjonowania ze środków publicznych produkcji tego typu konieczne są także inne działania wspierające w różny sposób rozwój kina młodego widza. Chcemy, aby Festiwal Ale Kino! stanowił ważne miejsce na mapie takich inicjatyw.

W tegorocznym Ale Kino! Industry / Education Pro dominowały będą aktywności realizowane z myślą o nauczycielach jako tych, którzy zarówno wytyczają szlaki edukacji filmowej najmłodszych, jak i współdecydują o ich pierwszych wyborach repertuarowych, kształtują gusta i krytyczne myślenie o kinie.

Główny temat Filmowego Forum Nauczycieli stanowi „Moc obrazu”. Tak o nim pisze inspirator i kurator konferencji, dr Adam Domalewski z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:

Obrazy mają swą siłę. Czasem o tym zapominamy, zadowalając się rozrywkową funkcją mediów, w tym kina. Użytkujemy na co dzień tak wiele różnych form audiowizualności, że ich wszechobecność staje się na swój sposób niewidzialna. Jednak czymże innym jest informacyjne, estetyczne, perswazyjne oddziaływanie obrazów, jeśli nie formą narzucania odbiorcy pewnej wizji świata: przedstawiania go na niezliczone sposoby, w których potencjalnie tkwi wielka siła?

Złożoności związków między obrazami a zakodowaną w nich mocą chcemy przyjrzeć się na tegorocznym Forum w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”. Rok 2022 pozostanie na zawsze naznaczony agresją Rosji na Ukrainę. W wojnie obrazy odgrywają niemałą rolę. Przekazy z linii frontu obezwładniają, ale one także są przecież poddawane różnym – absolutnie nie neutralnym – zabiegom. Skąd bierze się ich siła? A może w zderzeniu z horrorem wojny obrazy są jednak bezsilne?

Szukając odpowiedzi na tego typu pytania, nie ograniczymy się jednak wyłącznie do tematyki wojennej. Zależy nam na dyskusji z praktykami i badaczami kultury audiowizualnej, którzy podejmą rozmaite problemy w odniesieniu zarówno do przekazów medialnych, jak i sztuki filmowej. Siła obrazów drzemie przecież także w ich różnorodności.

Wierzymy, że dyskusja o sile obrazów nigdy nie była bardziej potrzebna. Jeśli się odpowiednio uzbroimy, nie będziemy wobec nich bezradni; a kiedy już poddamy się ich działaniu, zrobimy to świadomie i z czujnością.

Edukatorzy i filmowcy spotkają się także na panelu zatytułowanym „Nowe polskie filmy na horyzoncie”. Polscy twórcy filmowi przedstawią na nim swoje nowe idee i koncepty, oczekując debaty z pedagogami, ludźmi, którzy zawodowo znajdują się bardzo blisko dzieci i dobrze rozumieją ich potrzeby, preferencje i wybory. Dla zwiększenia intensywności sesji będzie ona prowadzona w kilku grupach dyskusyjnych. Uczestnicy Industry / Education Pro będą także mogli uczestniczyć w wybranych seansach Festiwalu.

Osobną część ścieżki Ale Kino! Industry / Education Pro będzie stanowiło spotkanie dyrektorów kilkunastu europejskich festiwali filmów dla dzieci i młodzieży, zatytułowane „Film Festivals For Children and Youth in The First Year after Pandemic (if Pandemic was Really Over)”, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z organizacji tych wydarzeń w roku popandemicznym. Spotkanie to, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, odbędzie się online, w grudniu 2022, w trakcie część online Festiwalu Ale Kino!

Program

ŚRODA, 5 PAŹDZIERNIKA 2022

15.00
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

 • Rejestracja uczestników i uczestniczek

16.00–18.00
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

 • „Siła czy bezsilność? »Głośne« obrazy na małym i dużym ekranie”

dr Adam Domalewski, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • „Gdzie poszukiwać sprawczości współczesnych obrazów i jak myśleć o ich działaniach?”

dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

 • „Moc kamery – opowieść filmowca”

Petro Aleksowski, operator filmowy, reżyser filmów dokumentalnych
moderator: dr Adam Domalewski

18.00–18.30
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, III piętro (nad księgarnią, wejście od kawiarni)

 • „Five o’clock z Akademią Filmową Multikina i Cinem 3D. Czy wyjście do kina może zastąpić lekcję?” – prezentacja nowego programu edukacyjnego

Katarzyna Kebernik i Radosław Tomasik, Ferment Kolektiv

„Głęboko wierzymy w to, że kino uczy wrażliwości i empatii. Przedstawia perspektywę drugiego człowieka, poszerza horyzonty i ilustruje skomplikowane zagadnienia w przystępny sposób. Właśnie dlatego kino jest tak potężnym narzędziem edukacyjnym… nadal niewykorzystywanym szeroko w polskim szkolnictwie. W Akademii Filmowej Multikina i Cinema 3D wypełniamy tę lukę. Starannie dobieramy filmy uczące historii, przedsiębiorczości, troski o środowisko, dbałości o zdrowie, poruszania się w świecie social mediów – i wielu innych kluczowych kompetencji. Przygotowujemy do nich wartościowe, łatwe w wykorzystaniu materiały edukacyjne. Zapraszamy do naszego świata: świata, w którym naukę łączymy z przyjemnością klasowych wyjść do kina” – Fermet Kolektiv.

19.30

 • Seans z programu Festiwalu

 

CZWARTEK, 6 PAŹDZIERNIKA 2022

9.00–10.00
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

 • „Mówić własnym głosem. Tradycja i specyfika kina ukraińskiego”

dr Miłosz Stelmach, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

 • Prezentacja Children’s Ukrainian International Film Festival KIDS MOVIE FEST

Svetlana Pohasiy, reżyserka, prezydentka Children’s International Film Festival KIDS MOVIE FEST w Kijowie

 • „Pozdrowienia z Dytiatko International Children’s Media Festival”

Volodymyr Diagilev, dyrektor International Children’s Media Festival
moderator: dr Adam Domalewski

10.00–11.30
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

WARSZTAT

„Filmy na smartfonach”

Svetlana Pohasiy, reżyserka, prezydentka Children’s International Film Festival KIDS MOVIE FEST w Kijowie

11.30–12.00
Szklarnia, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

Przerwa kawowa

12.00–13.00
Scena Nowa, Centrum Kultury ZAMEK, III piętro (klatka schodowa/winda obok szatni)

„Wątki edukacyjne w działalności organizacji filmowych: EFCA, CIFEJ”

 • Jitendra Mishra, prezydent Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży SIFFCY – Smile w New Delhi

Abstrakt wystąpienia
Tytuł: SIFFCY@SCHOOLS. Formula 5E
Stawiając sobie za cel angażowanie, zachęcanie, edukowanie i bawienie młodych umysłów, a także zapewnianie im wsparcia do rozwoju poprzez film i związane z nim działania, Międzynarodowy Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży Smile – SIFFCY wprowadził całoroczny program edukacji filmowej w wybranych szkołach w całych Indiach.
SIFFCY opracował i wprowadził zintegrowany program nauczania oparty na modelu audiowizualnym do planu lekcji kilku szkół, w klasach od 1. do 12. Ukierunkowany na edukację w zakresie wartości poprzez filmy, program obejmuje projekcje obrazów istotnych społecznie, interaktywne lekcje mistrzowskie i warsztaty budowania potencjału.
Radząc sobie z nową rzeczywistością, w tym roku festiwal SIFFCY dodał do modelu wirtualny, interaktywny portal (SIFFCY@ONLINE), który pozawala dotrzeć z materiałami do tysięcy różnych szkół w całych Indiach. Do tej pory ponad 5 00 000 młodych ludzi przyłączyło się do inicjatywy online.

 • Marjo Kovanen, senior ekspert w Koulukino – Stowarzyszeniu Kina Szkolnego w Finlandii, przedstawicielka Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci ECFA

oraz

 • Elisa Giovannelli, kierowniczka „Schermi e Lavagne” (Departamentu Edukacji „Ekrany i tablice”) w Cineteca di Bologna, przedstawicielka Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci ECFA

Abstrakt wystąpienia
Tytuł: Nowa inicjatywa edukacyjna ECFA: Workshop Warehouse (platforma warsztatowa)
Workshop Warehouse to nowe wydarzenie organizowane przez ECFA, które po raz pierwszy odbędzie się w 2023 roku we współpracy z Cineteca di Bologna. Zważywszy na zapotrzebowanie na praktyczne warsztaty, ECFA robi kolejny krok w rozpowszechnianiu inicjatyw w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów. Celem jest zapewnienie edukatorom medialnym platformy do udziału w warsztatach oferowanych przez innych, do wymiany pomysłów i najlepszych praktyk dla aktywnej edukacji medialnej i zachęcania do międzynarodowej wymiany, również w postaci warsztatów wyjazdowych.

13.00–15.30
Scena Nowa, Centrum Kultury ZAMEK, III piętro (klatka schodowa/winda obok szatni)

„Nowe polskie filmy na horyzoncie” – prezentacja i debata o projektach będących we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim w aspekcie ich zawartości edukacyjnej i wychowawczej

moderator: Jerzy Moszkowicz, dyrektor artystyczny Festiwalu
współpraca: Anna Równy, edukatorka filmowa

 • „Tosia” – projekt Wojciecha Stuchlika, prezentuje: producent Wojciech Stuchlik

Młoda anioł stróż Tosia wyrusza na swoją pierwszą misję na Ziemię. Jest Boże Narodzenie. Tosia ma się opiekować starą nauczycielką, panią Marią, która przez całe życie pomagała dzieciom. Podczas misji Tosi towarzyszą: Bożena, anioł dowodzenia, który potrafi kontrolować ludzi za pomocą śpiewania, Piotr – anioł stróż pracujący jako policjant i Olivier, nastoletni kupidyn, którego misją jest pomaganie nastolatkom poczuć pierwszą miłość. Na wykonanie misji mają tylko 24 dni i ograniczoną liczbę cudów do wykorzystania. Jeśli im się nie powiedzie, nie będą mogli wrócić na Ziemię albo, co gorsza, dostaną pracę jako anioł śmierci.

 

 • „Ostatnia róża na Ziemi” – projekt Natalii Łodygowskiej, prezentuje producentka Natalia Łodygowska oraz reżyser Krzysztof Komander

Rok 2098. Od katastrofy klimatycznej minęło ok. 50 lat. Świat wygląda jak pustynia. Na Ziemi żyją dzieci, które nigdy nie widziały ani roślin, ani zwierząt. Specjalne jednostki rządowe regulują dostawy tlenu. Każde wyjście na zewnątrz jest na wagę złota. W osadzie dla sierot mieszka Zosia (14) razem ze swoją siostrą Basią (9). Każda z nich jest inna: Zosia – zamknięta w sobie pasjonatka inżynierii, Basia – twarda zawodniczka gier wirtualnych. Kiedy Zosia odkrywa, że Basia choruje na niedotlenienie organizmu, a ośrodek nie może w żaden sposób im pomóc, postanawia znaleźć lekarstwo dla siostry. Jedynym ratunkiem okazuje się być kwiat róży, który widziano w Fabryce Tlenu należącej do rządu. Siostry uciekają z ośrodka i wyruszają razem w niebezpieczną podróż przez pustynne krainy.

 

 • „Rwanda” – projekt filmu animowanego firmy producenckiej ANIMOON, prezentują: współautorka Dominika Krysiewicz oraz producent nadzorujący Grzegorz Skorupski

Film przedstawia historię dwójki dzieci, które podczas wędrówki po zniszczonym kraju w poszukiwaniu zagubionej kózki na powrót uczą się ufać, przebaczać i żyć po ludobójstwie. Jest to zarazem historia dorosłych ludzi, których pokolenie dorastało w powojennej rzeczywistości w państwie, w którym na nowo trzeba było odbudować utracone przyjaźnie i tworzyć związki międzyludzkie w ramach podzielonego społeczeństwa.

Wychodząc z założenia, że o trudnych tematach należy rozmawiać, by zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości, film opowiada o rwandyjskim ludobójstwie w sposób stonowany i przystępny dla młodego widza, stając się tym samym przyczynkiem do rozmów rodziców z dziećmi o trudnych tematach, konieczności przebaczania i pojednania.

Przesłanie filmu dotyczy trudnej historii Rwandy, zarazem jest przesłaniem ponadczasowym i uniwersalnym.

 

15.30–16.30
Szklarnia, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

Lunch

17:00

Seans z programu Festiwalu

19:30

Seans z programu Festiwalu

 

PIĄTEK, 7 PAŹDZIERNIKA 2022

9.30

Seans z programu Festiwalu

12.00–13.30

do wyboru:

Scena Wspólna, Brandstaettera 1

 • Uroczyste przedstawienie wyników Festiwalu i wręczenie nagród
  (Dla gości gali zapewniony będzie transport – autobus będzie czekał o 11.15 pod Hotelem Novotel)

lub

 • Seans z programu Festiwalu

14.30–16.00
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

WARSZTAT

 • „Kino młodego widza: jak obudzić u dzieci refleksję?”

Anna Bławut-Mazurkiewicz, producentka, Szkoła Filmowa w Łodzi, Szkoła Wajdy w Warszawie

Jacek Piotr Bławut, scenarzysta, reżyser, Szkoła Filmowa w Łodzi

16.00–17.00
Szklarnia, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

Lunch

17.00–18.30
Sala Prób, Centrum Kultury ZAMEK, II piętro

WARSZTAT

 • „»Kinotki« – tu pracuje wyobraźnia” – warsztaty inspirowane notatnikiem filmowym

dr Małgorzata Cekiera, kierowniczka Kina Kosmos w Katowicach

19.30

Seans z programu Festiwalu

Twórcy i realizatorzy sesji

Agnieszka Krajewska

Jerzy Moszkowicz

Anna Pawłowska

Lucyna Perz

Anna Równy

 

Kontakt

kontakt Education PRO

Agnieszka Krajewska forum@alekino.com

Lucyna Perz forum@alekino.com

kontakt Industry PRO

Jerzy Moszkowicz jmoszkowicz@alekino.com

Anna Pawłowska apawlowska@alekino.com

 

FAQ

Jeśli nie jesteś czegoś pewna/pewien, prosimy o kontakt: support@alekino.com.

Oceń część branżową

Wypełnij ankietę branżową lub podziel się z nami swoją opinią przesyłając wiadomość na adres:  kontakt@alekino.com