Jury

MIĘDZYNARODOWE JURY EDUKATORÓW FILMOWYCH

Jakub Kos

Programer międzynarodowego festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży Juniorfest, gdzie skupia się głównie na tematach dorastania i okresu wczesnej młodości w kontekście europejskim. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej i Audiowizualnej, pisze o współczesnym kinie, współpracuje z wieloma festiwalami filmowymi, takimi jak Letnia Szkoła Filmowa czy Ji.hlava IDFF. Studiuje teorię i historię filmu na Uniwersytecie Karola w Pradze.