Relacje

Ale Kino! na I Forum Edukacji Filmowej

Nasze reprezentantki na I Forum Edukacji Filmowej w Elblągu.

Na Forum były prezentowane ogólnopolskie i autorskie programy edukacji filmowej; przedstawiono najważniejsze festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży; rozmawiano też o możliwościach finansowania edukacji filmowej w kinie. Marta i Agnieszka pojawiły się w sekcji festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży, podczas której opowiadały o Ale Kino! Cieszymy się, że Ale Kino! było częścią pierwszej edycji tego wydarzenia!

Organizatorami Forum Edukacji Filmowej jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych oraz Kino Światowid w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu.