AKTUALNOŚCI

Dołącz do zespołu Ale Kino!

Ekipa Ale Kino!

fot. Maciej Zakrzewski

Szukamy pracowniczki/pracownika do Działu Filmu, Mediów Audiowizualnych i Edukacji Medialnej w Centrum Sztuki Dziecka!

wymiar pracy: pełny etat/umowa o pracę
wynagrodzenie: 3900 zł brutto (oraz dodatki: dodatek za wieloletnią pracę; dodatki wynikające z regulaminów wewnętrznych: premia, nagroda roczna, nagroda dyrektora, wczasy pod gruszą)
stanowisko: animatorka/animator kultury
słowa kluczowe: sztuka dla dziecka, film, festiwal

Do zakresu obowiązków pracowniczki/pracownika będzie należało:

Wykonywanie zadań producenckich i koordynacyjnych związanych z wydarzeniami realizowanymi w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!:
· koordynacja pracy biura festiwalowego (goście, zakwaterowanie, wynajem przestrzeni);
· koordynacja prac nad programem filmowym, wydarzeniami jubileuszowymi i specjalnymi (m.in. tworzenie harmonogramu realizacji projektu);
· koordynacja promocji (kampania promocyjna, projekt plakatu, rezerwacja przestrzeni reklamowych, druki, program, spot reklamowy, katalog, współpraca z grafikami, redaktorami);
· koordynacja organizacji wydarzeń w kinach (m.in. wybór obsługi kin, przygotowanie stanowisk festiwalowych w kinach, współpraca z tłumaczami);
· tworzenie listy pracowników zewnętrznych, koordynacja wypełnienia kwestionariuszy do umów przez zewnętrznych współpracowników;
· kompletowanie i koordynacja prac zespołów jurorskich;
· praca przy tworzeniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektu, opracowanie raportów, rozliczeń;
· kontrola i zatwierdzanie wydatków realizowanego projektu;
· przygotowanie raportu z wykonania projektu;
· współpraca merytoryczna w zakresie realizowanego projektu;
· ścisła współpraca z pracowniczkami Działu Filmu, Mediów Audiowizualnych i Edukacji Medialnej, z Działem Relacji Publicznych, Działem Księgowości i Administracji oraz z innymi osobami współpracującymi z Centrum;
· nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanym projektem (np. kontakt z partnerami projektu, gośćmi z Polski i zagranicy).

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

· interesują się twórczością artystyczną (filmową) kierowaną do młodej widowni,
· posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat),
· posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w produkcji lub koordynowaniu dużych projektów artystycznych,
· posiadają umiejętności organizowania pracy sobie i innym w ramach tworzenia i wdrażania harmonogramu pracy,
· mają dużą samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
· posiadają kompetencje pozwalające na realizację wyżej wymienionych zadań,
· posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole,
· komunikatywnie posługują się językiem angielskim.

Oferujemy:

· umowę o pracę (początkowo na 3-miesięczny okres próbny),
· pracę w młodym, rozwijającym się zespole,
· możliwość rozwoju zawodowego,
· udział w realizacji projektów, które są w momencie rozwoju,
· pracę w siedzibie instytucji w centrum Poznania.

Warunki aplikowania:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja do Działu Filmu, Mediów Audiowizualnych i Edukacji Medialnej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego 2023
Na rozmowę zaprosimy wybranych kandydatów i kandydatki.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest CENTRUM SZTUKI DZIECKA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. Mogą się Państwo kontaktować naszym z inspektorem ochrony danych osobowych Katarzyną Ślusarek pod adresem: iod@rodo.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez CSD w Poznaniu, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
5) Dane przetwarzane będą zgodnie z wewnętrzną instrukcją.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.