Goście

PRELEGENCI EDUCATION

Łukasz Zaremba

Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczy przede wszystkim przedmiotów z zakresu kultury wizualnej i sztuki. Pracował również jako tłumacz prac naukowych i kurator. Interesuje się konfliktem w sferze wizualnej, ikonoklazmem, teoriami obrazu. Autor książki „Obrazy wychodzą na ulice. Spory w Polskiej kulturze wizualnej” (2018) i współautor tomów „Antropologia kultury wizualnej” (2012) i „Kultura wizualna w Polsce” (2017). W ostatnim czasie pracuje nad projektem o polskiej wyobraźni kolonialno-imperialnej w dwudziestoleciu międzywojennym.